Fase 1: Com ens imaginem el projecte? Què hem treballat entorn a Joan Brossa i què ens agradaria continuar treballant? Com hem treballat i com ens agradaria continuar treballant? Quines necessitats hem tingut i com les hem afrontat? Quins imprevistos han sorgit? Com entenem nosaltres l’art i l’educació? I la seva relació? On ens situem entorn als processos creatius? Quin és el nostre paper en aquests processos i com les/els/ens acompanyem?

Curs: 2018/2019

Sessions de treball entre la Fundació Joan Brossa, el claustre de mestres de l’Escola de Bordils, i Experimentem amb l’ART, per compartir i posar en comú maneres de fer entre art i educació, posant en joc necessitats, interessos i preocupacions tant de la Fundació com de les mestres i d’EART, prenent com punt de partida el treball previ i els materials realitzats per l’Escola entorn a Joan Brossa.

Més informació