Fase 3: De quina manera ressonen els Poemes Civils de Joan Brossa a Bordils? Com podem desbordar-ho i portar-ho cap a altres llocs? I l’expansió del grup motor d’alumnes i docents a les seves companyes? Quin paper juga la comunitat educativa? I les famílies? I les veïnes? Com acollim les veus de les habitants del poble per desplegar un retrat col·lectiu? Podem explorar maneres de narrar relats o històries de vida? I el recorregut sonor? Si els llocs tenen memòria, quins records guarden?

Curs: 2020/2021

Sessions de treball entre el grup motor d’alumnes i mestres de l’Escola de Bordils i Experimentem amb l’ART, explorant possibilitats amb els Poemes Civils de Joan Brossa a l’espai públic del poble.

Accions compartides entre el grup motor i la totalitat de l’Escola per donar a conèixer la proposta, assajant altres maneres de fer poesia des del cos, el so, el joc i l’objecte a l’espai públic, desbordant els Poemes Civils i habitant-los d’una altra manera.

Treball amb el territori. L’escolta en i dels llocs possibilita acollir una nova capa en el procés, la memòria. L’Escola de Bordils amb l’acompanyament de Experimentem amb l’ART desplega una recerca de records del territori, implicant a altres agents com les famílies i veïnes del poble, recol·lectant relats de vida entre el dins i el fora, expandint el procés de creació de l’escola al poble. Amb el suport de l’Ajuntament de Bordils es genera un arxiu col·laboratiu del territori, amb la voluntat de ser un espai d’acollida de sabers, memòria i coneixement col·lectiu situat, l’Arxiu Sonor Bordils.

Més informació